Son Yayınlananlar

Duyuru 

MAKALE ÇAĞRISI

Etnomüzikoloji Derneği yayını olan Etnomüzikoloji Dergisi’nin ilk sayısı, “Müzik ve Toplumsal Cinsiyet”  teması hakkındaki makalelerden oluşacaktır. İlgili yazım...

Sempozyum 

1. ULUSLARARASI ETNOMÜZİKOLOJİ SEMPOZYUMU - MÜZİK VE POLİTİKA - 22-23-24 MART 2018

Tomislav Volek’e göre müzik ve politika özünde tümüyle...

Duyuru

Şefika Şehvar Beşiroğlu. Sevgi, saygı ve özlemle...

Derneğimizin kurucularından olan kıymetli hocamız Şefika Şehvar Beşiroğlu’nu resmi kuruluşumuzdan kısa bir süre...

Burs

Şehvar Beşiroğlu Etnomüzikolojide Müzik Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yurt Dışı L.Üstü Bursu

Burs söz konusu alanda yurt dışı lisans üstü...